NCBIR

Wrzesień 2020
Etap I

Podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Hewea otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 976 252,53 PLN na projekt, którego celem jest opracowanie i budowa zintegrowanego systemu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oraz weryfikacja tego systemu w warunkach rzeczywistych.

Marzec 2021
Etap I

Osiągnęliśmy kamień milowy I etapu - przygotowaliśmy cyfrowy model pojazdu

Kwiecień 2021
Etap II

Rozpoczynamy II etap prac nad projektem.

Lipiec 2021
Etap II

Trwają prace nad prototypem pojazdu z wyposażeniem do odbioru odpadów (nośnik hakowy, manipulator, prasokontener).

Sierpień 2021
Etap II

Wciągnik hakowy, prasokontener (nakładany wymiennie z urządzeniem myjącym) oraz manipulator są już zamontowane. Obecnie prace obejmują instalację i kalibrację kamer oraz czujników na pojeździe.

Wrzesień 2021
Etap II

Prowadzimy badania i testy sprzętu w symulowanych warunkach rzeczywistych.

Listopad 2021
Etap III

Przygotowanie naklejek informacyjno-ostrzegawczych;

Sporządzenie instrukcji obsługi i konserwacji dla zamontowanych urządzeń jak i całego systemu;

Sporządzenie wytycznych serwisowych, okresów przeglądów, zakresu wymaganych prac serwisowych w danym okresie;

Przygotowanie projektu karty gwarancyjnej i warunków gwarancji.

Wstępne opracowanie materiałów promocyjnych.

Grudzień 2021
Etap III

Montaż i oklejanie pojemników na odpady.

Styczeń 2022
Etap III

Rozpoczęcie badania poziomu recyklingu we współpracy ze spółką MGK Oleśnica.

Kwiecień 2022
Etap IV

Zakończenie i rozliczenie projektu.  Sprawozdanie z wyników badania stopnia segregacji i kosztów eksploatacji podczas zbiórki odpadów komunalnych przy wykorzystaniu systemu PRESKO w Oleśnicy można pobrać tutaj.

Przewiń na górę